Lid worden

Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging ?
Hoe lang is het geleden dat u lid was van een voetbalvereniging ?
Heeft u bij uw laatste club uw financiële verplichtingen voldaan ?
Naam laatste vereniging indien van toepassing
Selecteer een lidmaatschap
Soort Legitimatie
Wilt u gebruik maken van het sportfonds
Wilt u gebruik maken van Stichting Leergeld
Bent u in het bezit van een kledingbon verstrekt door het sportfonds of stichting leergeld ? deze kunt u inleveren bij DIO Groningen. U ontvangt dan de kleding van DIO Groningen
Heeft u een Stadjerspas ?
Tijdens de wedstrijden en trainingen worden er af en toe een foto gemaakt, deze worden op de website gebruikt, om te laten zien hoe er gevoetbald wordt bij DIO. Gaat u akkoord met het plaatsen van foto s op de website ?
Om inzicht te krijgen hoeveel mensen er over een auto beschikken bij de verschillende teams ,willen wij u vragen: Bent u bereid te rijden naar uitwedstrijden ?
Een vereniging als DIO kan niet zonder vrijwilligers !!! denk daarbij aan trainers, coaches, barmedewerkers of vrijwilligers die allerlei klussen doen binnen de vereniging. Wilt u vrijwilliger worden bij DIO ?
**Algemene Voorwaarden lidmaatschap**De contributie dient overgemaakt te worden naar NL86 RABO 0304030651 t.n.v. DIO Groningen. Bij de omschrijving graag de naam speler en team en dat het de contributie betreft. Aan- en afmelden: Bij het aangaan van het lidmaatschap na 1 juni van elk jaar, wordt het contributiegeld later in het seizoen geïnd. Opzeggen als lid dient voor 15 mei schriftelijk te worden gedaan Dit dient voor 15 mei in 2-voud, in het bezit te zijn van de ledenadministratie van DIO Groningen. U krijgt per email een bevestiging van de opzegging. Verzuim je je tijdig uit te schrijven bij DIO Groningen, dan wordt de contributie over het komende seizoen volledig in rekening gebracht. Ook bij overschrijving naar een andere vereniging dient eerst het lidmaatschap bij DIO Groningen opgezegd te worden, ook dit dient voor 15 mei van het lopende seizoen te gebeuren. Verzuim je bij overschrijving naar een andere vereniging je tijdig uit te schrijven bij DIO Groningen, dan wordt de contributie over het komende seizoen volledig in rekening gebracht. Eventueel bijkomende kosten: Aanmeldingskosten €11,50 / Overschrijvingskosten €3,50 / Nieuwe spelerspas €3,50/ €12,50 voor kledingfonds Jeugd (shirt en broek krijgt u dan van de vereniging in bruikleen)/Pasfoto inleveren vanaf geboorte jaar 2004 Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden
Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik 18 jaar of ouder ben